Karma

Mutant monk with the power to possess minds

Description:
Bio:

Karma

Exiles bzero